Bepalings en Voorwaardes

 1. Inleiding

  • Hierdie webwerf kan verkry word op www.lefrawinkel.co.za, verwante mobi-webwerwe en sagtewaretoepassings (die “webwerf”) en word besit en bedryf deur Lefra Kommunikasie en Bemarking (Edms) Bpk (“Lefra”, “Lefra Winkel” en “ons”).
  • Hierdie webwerf-termes en -voorwaardes (‘Termes en Voorwaardes’) beheer die bestel, verkoop en aflewering van goedere en die gebruik van die webwerf.
  • Hierdie termes en voorwaardes is bindend en afdwingbaar teen elke persoon wat toegang tot hierdie webwerf gebruik of gebruik (“u”, of “gebruiker”), insluitend sonder beperking elke gebruiker wat registreer soos hieronder beoog (“geregistreerde gebruiker”). Deur die webwerf te gebruik en deur op die ‘Registreer nou’-knoppie op die webwerf te klik, soos van toepassing, erken u dat u hierdie voorwaardes gelees het en aanvaar dat u gebind is.
  • Met die webwerf kan u aanlyn inkopies doen vir ‘n uitgebreide reeks goedere, waaronder boeke, cd’s, DVD’s en meer (“Goedere”).

 2. Belangrike Kennisgewing

  • Hierdie termes en voorwaardes is van toepassing op gebruikers wat verbruikers is vir doeleindes van die Wet op Verbruikersbeskerming, 68 van 2008 (die “CPA”).
  • Hierdie termes en voorwaardes bevat termes wat in soortgelyke teks en styl soos hierdie klousule voorkom, en wat –
   • mag die risiko of aanspreeklikheid van Lefra beperk; en / of
   • kan risiko of aanspreeklikheid vir die gebruiker skep; en / of
   • mag die gebruiker dwing om Lefra te vrywaar; en / of
   • dien as erkenning deur die gebruiker van ‘n feit.
  • U aandag word gevestig op hierdie termes en voorwaardes, want dit is belangrik en moet deeglik daarop gelet word.
  • As daar ‘n term in hierdie termes en voorwaardes is wat u nie verstaan ​​nie, is dit u verantwoordelikheid om Lefra te vra om dit aan u te verduidelik voordat u die termes en voorwaardes aanvaar of die webwerf voortgaan.
  • Niks in hierdie termes en voorwaardes is bedoel of moet verstaan ​​word om enige reg of verpligting, na gelang van die geval, geskep word vir u of Lefra in terme van die CPA onwettig te beperk, te beperk of te vermy nie.
  • Lefra laat die gebruik van hierdie webwerf onderhewig aan die termes en voorwaardes. Deur hierdie webwerf op enige manier te gebruik, sal u geag word dat u al die termes en voorwaardes onvoorwaardelik aanvaar het. U mag nie hierdie webwerf gebruik as u nie saamstem met die termes en voorwaardes nie.

 3. Terugsending

  • Raadpleeg ons Terugsendingsbeleid vir meer inligting oor die terugstuur van produkte (en verwante terugbetalings, vervangings of herstelwerk). Die Terugsendingsbeleid word deur verwysing opgeneem (wat beteken dat dit deel vorm van hierdie termes en voorwaardes).

 4. Registrasie en gebruik van die webwerf

  • Slegs geregistreerde gebruikers mag goedere op die webwerf bestel.
  • Om as gebruiker te registreer, moet u ‘n unieke gebruikersnaam en wagwoord verstrek en sekere inligting en persoonlike inligting aan Lefra Winkel verstrek. U moet u unieke gebruikersnaam en wagwoord gebruik om toegang tot die webwerf te verkry om goedere te kan koop.
  • U stem saam en waarborg dat u gebruikersnaam en wagwoord:
   • slegs vir persoonlike gebruik gebruik word; en
   • nie deur u aan enige derde party bekend gemaak word nie.
  • Vir veiligheidsdoeleindes stem u in om die regte gebruikersnaam en wagwoord in te voer sodra u goedere bestel, indien u nie toegang daartoe kry nie.
  • U stem saam dat sodra die korrekte gebruikersnaam en wagwoord met betrekking tot u rekening ingevoer is, ongeag of die gebruik van die gebruikersnaam en wagwoord ongemagtig of bedrieglik is, u aanspreeklik sal wees vir die betaling van sodanige bestelling, behalwe waar die bestelling gekanselleer word deur u in ooreenstemming met hierdie termes en voorwaardes.
  • U stem in om Lefra onmiddellik in kennis te stel sodra u bewus is van enige ongemagtigde toegang tot of gebruik van u gebruikersnaam en wagwoord, of om redelik te vermoed en om stappe te neem om die gevolglike verlies of skade te verminder.
  • Deur die webwerf te gebruik, waarborg u dat u 18 (agtien) jaar of ouer is en dat u die volle regsbevoegdheid het. As u jonger as 18 jaar is (agtien) of as u nie wettiglik toegelaat word om ‘n bindende ooreenkoms aan te gaan nie, mag u die webwerf slegs gebruik met die betrokkenheid en toesig van u ouer of voog. As u ouer of voog toesig hou oor u en sy / haar toestemming gee, stem sodanige persoon in om onderhewig te wees aan hierdie termes en voorwaardes en verantwoordelik te wees vir u en al u verpligtinge kragtens hierdie termes en voorwaardes.
  • U stem saam dat u op geen manier enige toestel, sagteware of ander instrument sal gebruik om die webwerf korrek te beïnvloed of te probeer inmeng nie. Daarbenewens stem u in dat u op geen manier enige robot, spinnekop, ander outomatiese toestel of handmatige proses sal gebruik om die webwerf of die inligting hierin te monitor, te kopieer, versprei of te wysig nie, sonder die vooraf skriftelike toestemming van ‘n gemagtigde Lefra Winkel verteenwoordiger (sodanige toestemming word geag vir die standaard soekenjin-tegnologie wat deur internetsoekwebwerwe gebruik word om internetgebruikers na hierdie webwerf te verwys).
  • U mag nie die webwerf gebruik om materiaal wat lasterlik, aanstootlik is, bevat of neerkom op haatspraak of andersins onwettig is nie.
  • U mag op geen manier die webwerf en / of die inligting daarin bevat sonder die uitdruklike vooraf skriftelike toestemming van ‘n gemagtigde Lefra Winkel-verteenwoordiger, dit op enige manier vertoon, publiseer, kopieer, druk, plaas of gebruik op enige ander manier nie.

 5. Gevolgtrekking van verkope en beskikbaarheid van voorraad

  • Geregistreerde gebruikers kan bestellings plaas vir goedere wat Lefra Winkel mag aanvaar of verwerp. Of Lefra ‘n bestelling aanvaar, al dan nie, hang af van die beskikbaarheid van goedere, die korrektheid van die inligting rakende die goedere (insluitend sonder beperking die prys), en die ontvangs van die betaling of betalingstoestemming deur Lefra vir die goedere.
  • OPMERKING: Lefra sal die aanvaarding van u bestelling aandui deur die goedere aan u te lewer of u toe te laat om dit te afhaal, en slegs op daardie stadium sal ‘n koopooreenkoms tussen u en Lefra Winkel in werking tree. (die “uitverkoping”). Dit is ongeag enige kommunikasie van Lefra dat u bestelling of betaling bevestig is. Lefra sal die afwysing van u bestelling (deur Lefra self) aandui deur dit te kanselleer en u so spoedig moontlik daarna terugbetaal vir enige bedrag wat reeds betaal is.
  • Voor die aflewering of u afhaal van die goedere, kan u te enige tyd ‘n bestelling kanselleer mits u dit doen voordat u ‘n versending of afleweringskennisgewing ontvang. Na aflewering of u versameling van die goedere, mag u die goedere slegs terugstuur in ooreenstemming met die Terugsendingsbeleid.
  • U erken dat die voorraad van alle te koop aangebied goedere beperk is en dat prysbepaling te eniger tyd kan verander sonder dat u daarvan kennis gegee het. In die geval van goedere wat deur Lefra Winkel te koop is, sal Lefra alle redelike pogings aanwend om voorraadvlakke te monitor en te verseker dat wanneer die aanbod nie meer beskikbaar is nie, die aanbiedinge daarvan op die webwerf gestaak word. Ons kan egter nie die beskikbaarheid van voorraad waarborg nie. As goedere nie meer beskikbaar is nadat u ‘n bestelling geplaas het nie, sal Lefra u in kennis stel, en u is geregtig op die terugbetaling van die bedrag wat u reeds vir sodanige goedere betaal het.
  • Sekere goedere mag nie vir herverkoop word nie. As ons vermoed dat sodanige goedere te koop aangebied word, is ons daarop geregtig om u bestelling onmiddellik met kennisgewing aan u te kanselleer.

 6. Betalings

  • Ons is daartoe verbind om veilige aanlyn betalingsfasiliteite te bied. Alle transaksies word geënkripteer met behulp van toepaslike enkripsietegnologie.
  • Wanneer die goedere te koop is deur die Lefra Winkel kan betaling gemaak word via-
   • debiet kaart
   • kredietkaart: waar betaling met ‘n kredietkaart gedoen word, kan ons addisionele inligting benodig om die geldigheid van die betaling te magtig en / of te verifieer. In sulke gevalle is ons geregtig om aflewering te weerhou totdat die addisionele inligting deur ons ontvang is en magtiging vir die bedrae verkry word. As ons geen magtiging ontvang nie, sal u bestelling vir die goedere gekanselleer word. U waarborg dat u ten volle gemagtig is om die kredietkaart wat voorsien word te gebruik vir die betaling van die goedere. U waarborg ook dat u kredietkaart oor voldoende beskikbare fondse beskik om al die koste wat aangegaan is as gevolg van die dienste wat op die webwerf gebruik word, te dek;
   • Ozow – Secure Payments
   • Mobicred
   • PayFast
  • Bogenoemde betaalopsies word in meer besonderhede uiteengesit in ons Algemene Vrae: Betaling, wat deur verwysing geïnkorporeer word.
  • U kan ons via ons kontak bladsy skakel om ‘n volledige rekord van u betaling te kry. Ons sal ook e-pos aan u stuur oor u bestelling en betaling.
  • Nadat u, u betaalmetode gekies het (spaar kontant by aflewering of direkte bankdeposito), word u na ‘n skakel na ‘n veilige webwerf gestuur vir die betaling van die toepaslike koopprys vir die goedere.

 7. Aflewering van goedere

  • Die Lefra Winkel bied twee (twee) metodes om goedere aan u af te lewer. U kan ‘n aflewering kies via:
   • koerier via Courier Guy; of
   • self optel
  • Vir meer inligting oor aflewering, sien ons Algemense Vrae: Versending en aflewering, wat deur verwysing by hierdie Voorwaardes opgeneem is. Ons afleweringskoste kan te eniger tyd verander sonder vooraf kennisgewing aan u, daarom moet u die gereelde vrae beantwoord vir die nuutste inligting. U sien die toepaslike afleweringskoste in u mandjie wanneer u uitklok.
  • Waar dit u bestelling aanvaar, sal Lefra die goedere so gou as moontlik aan u lewer, maar nie later nie as 30 (dertig) dae na ontvangs van u betaling (“afleweringsperiode”). Ons sal u in kennis stel as ons nie die goedere gedurende die afleweringsperiode kan aflewer nie. U kan binne 7 (sewe) dae na ontvangs van sodanige kennisgewing dan kies om u bestelling vir die goedere te kanselleer al dan nie. As u kies om u bestelling te kanselleer, vergoed ons u die koopprys.
  • Die verpligting van Lefra om ‘n produk aan u te lewer, word nagekom wanneer ons die produk aflewer op die fisiese adres wat u vir die lewering van die bestelling genomineer het. Lefra en Courier Guy is nie verantwoordelik vir die verlies of ongemagtigde gebruik van ‘n produk nadat dit die produk afgelewer is by die fisiese adres wat deur u genomineer is nie.

 8. Foute

  • Ons sal alle redelike pogings aanwend om die beskrywing, beskikbaarheid, koopprys en afleweringskoste van goedere op die webwerf akkuraat weer te gee. Sou daar egter foute van watter aard ookal op die webwerf voorkom (wat nie as gevolg van ons grof nalatigheid nie), is ons nie aanspreeklik vir enige verlies, eis of onkoste wat verband hou met ‘n transaksie wat op enige fout gebaseer is nie, behalwe in die geval van enige verkeerde koopprys – tot die mate dat u, u terugbetaal vir enige bedrag wat reeds betaal is, of anders gestel in die Terugsendingsbeleid.
  • Lefra sal nie gebind word deur verkeerde inligting rakende ons goedere wat op enige derdepartywebwerwe vertoon word nie.

 9. Privaatheidsbeleid

  • Ons respekteer u privaatheid en neem redelike maatreëls om dit te beskerm, soos hieronder volledig uiteengesit.
  • As u besluit om op die webwerf as ‘n gebruiker te registreer, kan ons vereis dat u ons van persoonlike inligting voorsien wat insluit, maar nie beperk is tot:
   • u naam en van;
   • u epos adres;
   • u fisiese adres;
   • u geslag;
   • u selfoon nommer; en
   • u geboortedatum.
  • As u persoonlike inligting verander, moet u ons daarvan in kennis stel en u persoonlike inligting so gou as moontlik opdateer om ons in staat te stel om u persoonlike inligting op te dateer.
  • U kan kies om addisionele persoonlike inligting aan ons te gee, in welke geval u instem om akkurate en huidige inligting te verstrek, en nie om enige persoon of entiteit te verpersoonlik of verkeerd voor te stel of u affiliasie met iemand of iets verkeerd voor te stel of op ‘n ander manier verkeerd voor te stel nie.
  • Onderhewig aan klousule 9 hieronder, sal ons dit nie doen sonder u uitdruklike toestemming nie:
   • gebruik u persoonlike inligting vir enige ander doel as hieronder uiteengesit:
    • met betrekking tot die bestel, verkoop en aflewering van goedere;
    • om u te kontak rakende huidige of nuwe goedere of dienste of enige ander goedere wat deur ons of enige van ons afdelings, geaffilieerdes en / of vennote aangebied word (tensy u gekies het om bemarkingsmateriaal van ons te ontvang);
    • om u in te lig oor nuwe funksies, spesiale aanbiedinge en promosiekompetisies wat deur ons of enige van ons afdelings, geaffilieerdes en / of vennote aangebied word (tensy u gekies het om bemarkingsmateriaal van ons te ontvang); en
    • om ons produkseleksie en u ervaring op ons webwerf te verbeter deur byvoorbeeld u blaaigewoontes te monitor of u verkope op die webwerf te monitor; of
  • openbaar u persoonlike inligting aan enige derde party anders as hieronder uiteengesit:
   • aan ons werknemers en / of derdeparty-diensverskaffers wat ons help om met u te kommunikeer via ons webwerf, e-pos of enige ander metode, vir die bestel van goedere of by die aflewering van goedere aan u, en dus u persoonlike inligting moet ken om ons te help om behoorlik en doeltreffend met u te kommunikeer;
   • aan ons afdelings, geaffilieerdes en / of vennote (insluitend hul werknemers en / of derdeparty-diensverskaffers) sodat hulle direk met u via e-pos of enige ander metode kan kommunikeer met die doel om aan u bemarkingsmateriaal te stuur rakende enige huidige of nuwe goedere of dienste, nuwe funksies, spesiale aanbiedinge of promosie-items wat deur hulle aangebied word (tensy u gekies het om bemarkingsmateriaal van ons te ontvang);
   • aan wetstoepassing, regeringsamptenare, agentskappe vir die opsporing van bedrog of ander derde partye wanneer ons te goeder trou glo dat die bekendmaking van persoonlike inligting nodig is om fisiese skade of finansiële verlies te voorkom, om die ondersoek na vermoedelike onwettige aktiwiteite aan te meld of te ondersteun, of om ondersoek in te stel oortredings van hierdie termes en voorwaardes;
   • aan ons diensverskaffers (onder kontrak met ons) wat help met dele van ons bedryfsaktiwiteite (bedrogvoorkoming, bemarking, tegnologiedienste, ens.). Ons kontrakte bepaal egter dat hierdie diensverskaffers slegs u inligting mag gebruik in verband met die dienste wat hulle vir ons lewer en nie tot hul eie voordeel nie;
   • aan ons verskaffers sodat hulle direk met u kan skakel oor enige foutiewe goedere wat u gekoop het en wat hul betrokkenheid benodig; en
  • Ons is daarop geregtig om u persoonlike inligting te gebruik of te openbaar as sodanige gebruik of openbaarmaking nodig is om te voldoen aan enige toepaslike wetgewing, dagvaarding, die bevel van ‘n hof, of ‘n regsproses wat aan ons beteken is, of om ons regte of eiendom te beskerm en te verdedig. In die geval van bedrieglike aanlynbetalings, is Lefra daarop geregtig om relevante persoonlike inligting te openbaar vir kriminele ondersoekdoeleindes of in ooreenstemming met enige ander wetlike verpligting vir die bekendmaking van die persoonlike inligting wat daarvoor benodig kan word.
  • Ons sal verseker dat al ons werknemers, derdeparty-diensverskaffers, afdelings, filiale en vennote (insluitend hul werknemers en derdeparty-diensverskaffers) wat toegang tot u persoonlike inligting het, gebonde is aan toepaslike en wettig bindende vertroulikheidsverpligtinge met betrekking tot u persoonlike inligting.
  • Graderings en resensies: As u ‘n waardering of beoordeling van ‘n produk gee, stem u in dat ons die gradering of beoordeling gebruik soos ons goedvind, insluitend sonder beperking op die webwerf, in nuusbriewe of ander bemarkingsmateriaal. Die naam wat langs die waardering of beoordeling sal verskyn, is u Voornaam, soos u tydens registrasie sou voorsien het. As u nie hiermee instem nie, moet u asseblief geen graderings of resensies op die webwerf plaas nie. Ons sal nie u van, of enige van u kontakbesonderhede, met ‘n gradering of resensie vertoon nie.
  • Ons sal –
   • behandel u persoonlike inligting as streng vertroulik, behalwe waar ons daarop geregtig is om dit te deel soos uiteengesit in hierdie beleid;
   • toepaslike tegniese en organisatoriese maatreëls tref om te verseker dat u persoonlike inligting veilig gehou word en beskerm word teen ongemagtigde of onwettige verwerking, toevallige verlies, vernietiging of skade, verandering, openbaarmaking of toegang;
   • gee u toegang tot u persoonlike inligting om persoonlike besonderhede te sien en / of op te dateer;
   • stel u dadelik in kennis indien ons bewus word van enige ongemagtigde gebruik, openbaarmaking of verwerking van u persoonlike inligting;
   • met redelike kennisgewing en versoek u redelike bewys lewer van ons nakoming van ons verpligtinge kragtens hierdie beleid; en
   • moet u op u versoek dadelik alle persoonlike inligting wat ons in besit of beheer het, terugstuur of vernietig, behalwe vir dit wat ons wettiglik verplig is om te bewaar.
  • Ons sal u persoonlike inligting nie langer bewaar as die tydperk waarvoor dit oorspronklik nodig was nie, tensy ons deur die wet daarvoor verplig is, of u toestem dat ons sodanige inligting vir ‘n langer tydperk bewaar.
  • Lefra onderneem om nooit u persoonlike inligting te verkoop of beskikbaar te stel aan enige derde party anders as wat in hierdie beleid bepaal word nie.
  • Alhoewel ons alles doen wat redelikerwys nodig is om u privaatheidsregte te beskerm, kan ons nie enige aanspreeklikheid waarborg vir ongemagtigde of onwettige openbaarmaking van u persoonlike inligting nie, hoewel dit in ons besit is, gemaak deur derde partye wat nie onder ons beheer is nie, tensy sodanige bekendmaking as gevolg van ons grof nalatigheid is.
  • As u, u persoonlike inligting aan ‘n derde party, soos ‘n entiteit wat ‘n webwerf wat gekoppel is aan hierdie webwerf of aan iemand anders as Lefra, openbaar maak, sal LEFRA NIE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE VERLIES OF SKADE NIE. DIE openbaarmaking van sulke inligting aan die derde party. Dit is omdat ons nie reguleer of beheer oor hoe daardie derde party u persoonlike inligting gebruik nie. U moet altyd sorg dat u die privaatheidsbeleid van enige derde party lees.
  • Hierdie webwerf maak gebruik van “cookies” om inligting en data outomaties te versamel deur die standaardbediening van die internetbedieners. ‘Cookies’ is klein tekslêers wat ‘n webwerf kan gebruik (en wat ons kan gebruik) om herhaalde gebruikers te herken, die gebruiker se deurlopende toegang tot en die gebruik van ‘n webwerf te vergemaklik en ‘n webwerf toelaat om gedragsgedrag op te spoor en totale data saam te stel wat die webwerfoperateur om die funksionaliteit van die webwerf en die inhoud daarvan te verbeter, en om meer gefokusde advertensies deur middel van derdeparty-instrumente aan ‘n gebruiker te vertoon. Die tipe inligting wat deur cookies versamel word, word nie gebruik om u persoonlik te identifiseer nie. As u nie inligting wil insamel wat deur die gebruik van koekies gebruik word nie, is daar ‘n eenvoudige prosedure in die meeste blaaiers wat u toelaat om die “cookie”-funksie te weier of te aanvaar. Let daarop dat cookies nodig mag wees om sekere funksies op ons webwerf beskikbaar te stel, en as u die cookies in u blaaier deaktiveer, sal u moontlik nie die funksies kan gebruik nie, en u toegang tot ons webwerf sal dus beperk wees. As u “cookies” nie deaktiveer nie, word u aanvaar dat u toestemming gee tot die gebruik van enige persoonlike inligting wat met die koekies versamel word, onderhewig aan die termes van hierdie klousule 9.

 10. Wysigings aan hierdie bepalings en voorwaardes

  • Lefra kan na goeddunke enige van hierdie termes en voorwaardes te eniger tyd verander. Dit is u verantwoordelikheid om hierdie termes en voorwaardes gereeld na te gaan en seker te maak dat u tevrede is met die veranderinge. As u nie tevrede is nie, moet u geen verdere bestellings op die webwerf plaas of op enige ander manier gebruik nie.
  • Enige sodanige verandering is slegs van toepassing op u gebruik van hierdie webwerf nadat die verandering op die webwerf verskyn. As u die webwerf gebruik nadat sodanige gewysigde termes en voorwaardes op die webwerf gewys is, sal u beskou word as sodanige veranderinge.

 11. Elektroniese kommunikasie

  • As u die webwerf besoek of e-pos aan ons stuur, stem u in om die kommunikasie van ons of enige van ons afdelings, geaffilieerdes of vennote elektronies te ontvang in ooreenstemming met ons privaatheidsbeleid soos uiteengesit in klousule 9 hierbo.

 12. Eienaarskap en outeursreg

  • Die inhoud van die webwerf, insluitend materiaal, inligting, data, sagteware, ikone, teks, grafika, uitlegte, beelde, klankgrepe, advertensies, videogrepe, handelsname, logo’s, handelsmerke, ontwerpe en diensmerke word op hierdie webwerf vertoon of opgeneem (“Webwerfinhoud”) word deur die wet beskerm, insluitend maar nie beperk tot outeursreg en handelsmerkregte nie. Die webwerf-inhoud is die eiendom van Lefra, sy adverteerders en / of borge en / of is gelisensieer aan Lefra.
  • U verkry geen reg, titel of belang in of op die webwerf of die inhoud van die webwerf nie.
  • Enige gebruik, verspreiding of reproduksie van die webwerf-inhoud is verbode, tensy dit uitdruklik gemagtig is ingevolge hierdie termes en voorwaardes of anders bepaal in die wet. Kontak ons ​​via ons Kontak ons-bladsy om toestemmings vir die kommersiële gebruik van enige webwerf-inhoud te verkry.
  • Waar enige van die webwerf-inhoud gelisensieer is aan Lefra behoort, sal u gebruiksregte ook onderhewig wees aan enige termes en voorwaardes wat die lisensiegewer of derde party van tyd tot tyd stel, en u stem in om aan sodanige derde te voldoen. partytjie bepalings en voorwaardes.

 13. Vrywaring

  • Die gebruik van die webwerf is heeltemal op u eie risiko en u aanvaar die volle verantwoordelikheid vir enige risiko of verlies as gevolg van die gebruik van die webwerf of die vertroue op enige inligting op die webwerf.
  • Alhoewel Lefra Winkel redelike maatreëls tref om te verseker dat die inhoud van die webwerf akkuraat en volledig is, maak Lefra geen voorstellings of waarborge, hetsy uitdruklik of geïmpliseer nie, ten opsigte van die kwaliteit, tydigheid, werking, integriteit, beskikbaarheid of funksionaliteit van die webwerf of die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van enige inligting op die webwerf. As sodanige vertoë of waarborge deur die verteenwoordigers van Lefra gemaak word, sal Lefra nie hierdeur gebind word nie
  • Lefra ontken die aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawes, hetsy direk, indirek of gevolglik van aard, wat voortspruit uit of in verband met u toegang tot of gebruik van die webwerf en / of enige inhoud daarin, tensy anders bepaal deur die wet.
  • Alhoewel goedere wat op die webwerf verkoop word, onder sekere spesifiek omskrewe omstandighede onder waarborg kan wees, word die webwerf self en alle inligting op die webwerf ‘soos dit is’ aangebied sonder enige waarborg, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, maar nie beperk nie die implisiete waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir ‘n spesifieke doel, volledigheid of nie-oortreding, soos wat die wet mag toelaat.
  • Enige sienings of verklarings wat op die webwerf gemaak of uitgespreek word, is nie noodwendig die siening van Lefra, sy direkteure, werknemers en / of agente nie.
  • Benewens die vrywaring wat elders in hierdie termes en voorwaardes vervat is, maak Lefra ook geen waarborg of voorlegging, hetsy uitdruklik of geïmpliseer nie, dat die inligting of lêers wat op die webwerf beskikbaar is, vry is van virusse, spyware, malware, trojans, vernietigende materiaal of enige ander ander data of kode wat die werking, stabiliteit, sekuriteitsfunksionaliteit of inhoud van u rekenaarstelsel, rekenaarnetwerk, hardeware of sagteware op enige manier kan beskadig, vernietig, in die gedrang bring, dit ontwrig, beskadig, in gevaar stel of op enige manier belemmer. U aanvaar alle risiko’s verbonde aan die bestaan ​​van sulke virusse, vernietigende materiale of enige ander data of kode wat die werking of inhoud van ‘n rekenaarstelsel kan beskadig, in die gedrang bring, ontwrig, ontwrig, beskadig, of op enige wyse belemmer, rekenaarnetwerk, enige selfoon of mobiele toestel, of u hardeware of sagteware, behalwe waar sulke risiko’s ontstaan ​​as gevolg van die groot nalatigheid of opsetlike wangedrag van Lefra, sy werknemers, agente of gemagtigde verteenwoordigers. Lefra ontken dus alle aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van enige aard wat ook al voortspruit uit of in verband met u toegang tot of gebruik van die webwerf.

 14. Skakel na webwerwe van derdepartye

  • Hierdie webwerf kan skakels of verwysings na ander webwerwe (“derdeparty-webwerwe”) bevat wat buite ons beheer is, insluitend dié van adverteerders. Hierdie termes en voorwaardes is nie van toepassing op daardie derdeparty-webwerwe nie en Lefra Winkel is nie verantwoordelik vir die praktyke en / of privaatheidsbeleide van daardie derdeparty-webwerwe of die “cookies” wat hierdie webwerwe mag gebruik nie.
  • Nieteenstaande die feit dat die webwerf verwys na of skakels na derdeparty-webwerwe kan verskaf, is u gebruik van derdeparty-webwerwe geheel en al op eie risiko en is ons nie verantwoordelik vir enige verlies, koste, eis of skade nie, hetsy direk, indirek of gevolglik, voortspruitend uit u gebruik van sulke derdeparty-webwerwe of u vertroue op enige inligting daarop.

 15. Beperking van aanspreeklikheid

  • Lefra kan nie aanspreeklik gehou word vir enige onakkurate inligting wat op die webwerf gepubliseer word en / of verkeerde pryse wat op die webwerf verskyn nie, behalwe waar sodanige aanspreeklikheid voortspruit uit die groot nalatigheid of opsetlike wangedrag van Lefra, sy werknemers, agente of gemagtigde verteenwoordigers. U word aangemoedig om ons te kontak om enige moontlike foute of foute by die HKontak Ons bladsy aan te meld.
  • LEFRA MAG NIE AANSPREEKLIK WORD VIR ENIGE DIREKTE, indirekte, toevallige, SPESIALE OF GESLOTENDE VERLIES OF SKADE WAT UIT U GEBRUIK VAN, OF BETROKKE OP, DIE WEBTUISTE OF DIE INHOUD OP DIE WEBTUISTE KAN OPSTAAN NIE; OF U onvermoë om die webwerf te gebruik, en / of onwettige aktiwiteit op die webwerf.
  • U BESLUIT Lefra hiermee vrywaar teen enige verlies, eis of skade wat deur u self ly, of enige derde party wat op enige manier voortspruit uit u gebruik van hierdie webwerf.

 16. Beskikbaarheid en beëindiging

  • Ons sal redelike pogings aanwend om die beskikbaarheid van die webwerf te behou, behalwe gedurende geskeduleerde instandhoudingsperiodes, en is geregtig om die webwerf of enige deel daarvan met of sonder kennisgewing aan u te staak.
  • Lefra kan na eie goeddunke hierdie webwerf beëindig, opskort en wysig, met of sonder kennisgewing aan u. U stem saam dat Lefra nie teenoor u aanspreeklik sal wees in die geval dat hy verkies om hierdie webwerf op te skort, te wysig of te beëindig nie, behalwe vir die verwerking van enige bestellings wat u voor so ‘n tyd gemaak het, in die mate wat moontlik is.
  • As u nie u verpligtinge kragtens hierdie termes en voorwaardes nakom nie, insluitend ‘n voorval met die betaling van die prys van ‘n bestelling vir enige goedere, kan dit (na ons goeddunke met of sonder kennisgewing aan u) lei tot ‘n skorsing en / of beëindiging van u toegang tot die webwerf sonder enige afbreuk aan enige eise vir skadevergoeding of andersins wat u teen u mag hê.
  • Lefra is geregtig op die doel om vermoedelike bedrog te voorkom en / of waar hy vermoed dat u die webwerf misbruik en / of verskeie gebruikersprofiele geskep het om voordeel te trek uit ‘n promosie of koepon wat deur Lefra bedoel is om eenmalig deur u gebruik te word, om u op sy databasis te swartlys (insluitend die opskorting of beëindiging van u toegang tot die webwerf), te weier om betaling op enige bestelling te aanvaar of te verwerk, en / of om enige bestelling wat u en Lefra gesluit het, geheel of gedeeltelik te kanselleer op kennisgewing aan jy. Lefra is slegs aanspreeklik vir die terugbetaling van die gelde wat u reeds betaal het (sien Lefra se retoerbeleid in hierdie verband), en aanvaar geen ander aanspreeklikheid wat mag ontstaan ​​as gevolg van sodanige swartlys en / of weiering om enige bestelling te verwerk nie.
  • U kan te enige tyd kies om op te hou om die webwerf te gebruik, met of sonder kennisgewing aan Lefra.

 17. Beheerreg en jurisdiksie

  • Hierdie termes en voorwaardes en ons verhouding en / of enige dispuut wat voortspruit uit of in verband met hierdie termes en voorwaardes, word bestuur en geïnterpreteer in ooreenstemming met die wette van die Republiek van Suid-Afrika. U voortgesette gebruik van die webwerf sal u toestemming en onderworpe wees aan die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe rakende alle verrigtinge, transaksies, aansoeke of dergelike partye wat teen die ander een ingestel is, voortspruitend uit enige van hierdie termes en voorwaardes.
  • In die geval van enige dispuut tussen u en Lefra, stem u hiermee in tot die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die Hooggeregshof van die Republiek van Suid-Afrika (Wes-Kaapse afdeling, Kaapstad), nieteenstaande die kwantiteit in die aksie of verrigtinge anders val onder die monetêre jurisdiksie van daardie hof.
  • Niks in hierdie klousule 17 of die termes en voorwaardes beperk u reg om enige hof, tribunaal of forum van bevoegde jurisdiksie te nader ingevolge die CPA nie.

 18. Kennisgewings

  • Lefra kies hiermee die 17 Singlehurstweg, Casseldale, Springs, as adres vir die diens van alle formele kennisgewings en regsprosesse in verband met hierdie termes en voorwaardes (‘wettige adres’). Lefra kan hierdie adres van tyd tot tyd verander deur hierdie termes en voorwaardes op te dateer.
  • Hiermee kies u die afleweringsadres wat met u bestelling as u wettige adres gespesifiseer is, maar u kan dit na enige ander fisiese adres verander deur Lefra nie minder nie as 7 dae skriftelik in kennis te stel.
  • Kennisgewings moet per hand, voorafbetaalde geregistreerde pos, faks of e-pos gestuur word en moet in Engels of Afrikaans wees. Alle kennisgewings gestuur –
   • met die hand sal geag word ontvang te wees op die datum van aflewering;
   • per voorafbetaalde geregistreerde pos, word dit geag 10 dae na die datum van plasing te ontvang;
   • geag word ontvang te wees op telefaks voor 16:30 op ‘n werksdag, op die datum van die suksesvolle aflewering van die faks. Alle telefaks wat na 16:30 of op ‘n dag wat nie ‘n werksdag is nie, gestuur word, word geag die volgende werksdag te ontvang; en
   • per e-pos word geag die datum te wees wat in die “Leesbewys” -kennisgewing aangedui is. ALLE E-poskommunikasie tussen u en ons moet die funksie ‘LEES ONTVANG’ gebruik om te dien as bewys dat ‘n e-pos ontvang is.

 19. Informasie

  • Vir die doeleindes van die ECT-wet is die inligting van Lefra soos volg, wat gelees moet word in samehang met die produkbeskrywings en ander termes en voorwaardes op die webwerf:
   • Folle naam: Lefra Kommunikasie en Bemarking (Edms) Bpk, ‘n prifate maatskappy geregistreerd in Suid-Afrika met die registrasie nommer 2013/071764/07
   • Hoofbesigheid: Produksie huis
   • Fisiese adres vir ontvangs van regsdienste (ook pos- en straatadres): 17 Singlehurstweg, Casseldale, Springs, 1559 (gemerk vir aandag: Besturende Direkteur)
   • Telefoon nommer: +27 11 815 3000
   • Epos Adres: winkel@lefra.com

 20. Algemeen

  • Lefra kan na eie goeddunke te eniger tyd en om enige rede en sonder vooraf skriftelike kennisgewing die werking van die webwerf of die gebruiker se reg om die webwerf of enige van die inhoud daarvan te gebruik opskort of beëindig, onderhewig aan die verwerking van enige bestellings deur u gemaak.
 21. U mag nie u regte en verpligtinge ingevolge hierdie termes en voorwaardes aan enige derde party sedeer, toewys of andersins oordra nie.
 22. Enige versuim van u of Lefra om enige reg ingevolge hiervan af te dwing, vorm nie ‘n afstanddoening van daardie reg nie.
 23. As enige term of voorwaarde hierin vervat ongeldig verklaar word, sal die oorblywende termes en voorwaardes van krag bly.
 24. Geen verandering, byvoeging, skrapping of ooreengekome kansellasie van die termes en voorwaardes sal van krag wees nie, tensy dit skriftelik en deur die partye hierby aanvaar word.
 25. Geen toegeeflikheid, verlenging van tyd, ontspanning of ruimte wat enige party (die “toekenaar”) aan die ander mag toeken of toelaat nie (die “begunstigde”), sal ‘n kwytskelding deur die toekenaar uitmaak van die regte van die toekenaar en die toelae sal word nie daardeur benadeel of verhinder om enige van sy regte uit te oefen teen die begunstigde wat in die verlede ontstaan ​​het of wat in die toekoms mag ontstaan ​​nie.
 26. Hierdie termes en voorwaardes bevat die hele ooreenkoms tussen u en Lefra en geen ander waarborg of onderneming is geldig nie, tensy dit in hierdie dokument tussen die partye vervat is.